UM YHTIÖT OY MUKANA YRITYSJÄRJESTELYSSÄ – HANKERAKENNUS OY OSAKSI PROINFRA OY:TÄ

UM Yhtiöt Oy keskittyy jatkossa voimakkaammin kone- ja autoalan yrityksiin sekä tulevaisuuden sijoituskohteisiin vähemmistöosakkaana. 28.6.2019 muodostetun Proinfra Oy:n myötä, jossa yhdistyivät Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy, UM Yhtiöt on vähentänyt omistajuutensa 19,9%:iin infra-alan rakentamiseen liittyvissä yhtiöissään ja toimii näin jatkossa vähemmistöosakkaana Proinfra Oy:ssä.

Proinfra Oy tuottaa palveluja pääasiassa julkiselle sektorille sekä pohja- ja toimitilarakentamista yksityiselle sektorille. Julkisen sektorin palveluihin lukeutuvat kaikki väylä-, rata- sekä taitorakentaminen. Synergiaetujen avulla Proinfra pystyy tarjoamaan palvelujaan sekä suuriin että pieniin hankkeisiin.

UM Yhtiöt Oy on kasvava ja kehittyvä konserni. UM Yhtiöt Oy:n toiminta perustuu tytär- ja osakkuusyhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja sijoitustoimintaan. Konserniin kuuluvat mm. konekauppaa ja -vuokrausta harjoittava RealMachinery Oy konekonserni, vaihto- ja hyötyajoneuvokauppaa harjoittava RealAuto Oy sekä osakkuusyhtiöinä Proinfra Oy sekä Tammermatic Oy. Läheisenä yhteistyökumppanina toimii myös UM Kiinteistöt Oy kiinteistökehityksessä.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää UM Yhtiöiden konserniyrityksiä sekä luoda lisäarvoa osakkuusyhtiöihimme strategisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Sijoittamalla kohdennettuihin kasvu- ja kehityskohteisiin pyrimme aktiivisesti edesauttamaan yrityksien kasvua ja kehittymistä operatiivisen johdon säilyessä yritysjohdolla.” kertoo UM Yhtiöiden yrittäjä Mikko Uusi-Marttila.

LISÄTIETOJA:

UM YHTIÖT OY

Mikko Uusi-Marttila, Yrittäjä, UM Yhtiöt Oy, puh. 0400 549 158