UM KIINTEISTÖT OY

UM Kiinteistöt on vuonna 2015 perustettu kiinteistökehitys -ja sijoitusyhtiö jolloin kiinteistöliiketoiminta eriytyi omaksi yhtiöksi UM Yhtiöt Oy:stä. UM Kiinteistöt Oy on sen jälkeen toiminut erillisenä yhtiönä konsernista.

UM Kiinteistöt Oy:n tarkoituksena on kehittää uusia kiinteistökohteita, jotka tuottavat vakaata kassavirtaa. Yhtiö kehittää uusia kohteita pääosin Tampereen seudulle ja Pääkaupunkiseudulle keskeisille sijainneille.

Pitkäjänteinen elinkaariajattelu ja kohteiden energiatehokkuus on olennainen osa UM Kiinteistöjen toimintaa.